Kursplan

Webbdesign  2,5 poäng
TWDA06:1
Webb Design

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge grundläggande kunskaper i webbdesign. Att kunna skapa ett användarvänligt gränssnitt och en översikt över olika tekniska lösningar för en webbplats.

KURSINNEHÅLL
- Användbarhet
- Siddesign
- Innehållsdesign
- Webbplatsdesign
- Webbplats- praktiskt laborationsarbete
- HTML
- CSS
- JavaScript
- ServerScript

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar och datorlaborationer

EXAMINATION
Tentamen och projekt, 2,5 poäng

BETYG
Som betyg användes betydsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: WEBBDESIGN MED FOKUS PÅ ANVÄNDBARHET
Författare: Rolf Molich
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 91-44-02064-3