Kursplan

Webbdesign  2,5 poäng
TWDA01
Webb Design

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge grundläggande kunskaper i att skapa gränssnitt för webben.

KURSINNEHÅLL
- Webbdesign
- Grafisk design
- Kognition Interaktionsdesign

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar och datorlaborationer

EXAMINATION
Tentamen och projekt, 2,5 poäng

BETYG
Som betyg användes betydsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: ANVÄNDBAR WEBBDESIGN
Författare: Nielsen, Jakob
Förlag: Liber
ISBN: 91-47-03612-5