Kursplan

Spelutveckling 2D  5 poäng
TS2A05
2D game development

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna skapa enklare 2D (två dimensionella) spel samt anpassa dessa för publicering. Den studerande skall även efter genomgången kurs kunna använda programvaror för spelutveckling, samt kunna föra en kreativ och konstruktiv dialog om spel och spelidéer.

KURSINNEHÅLL
- Spelanalys
- Speluppbyggnad / spelkomponenter
- Programmering för 2D spel
- Programvara för spelproduktion

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 2 p.
Laborationer och projekt 3 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.