Kursplan

Programmeringsmetoder  5 poäng
TPMA00:3
Programming Methods

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge insikter i programmering enligt procedurorienterat synsätt

KURSINNEHÅLL
Programmeringsmetodik
Strukturering av program
- Sekvens, selektion, iteration
Hantering av
- Indexerade variabler
- Funktioner och procedurer
- Komplexa datastrukturer
- Hantering av färdiga rutiner/bibliotek
Problemlösning
Test och felsökning
Dokumentation

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Grundläggande behörighet samt Matematik C.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer

EXAMINATION
Tentamen 3 p
Laborationer 2 p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer betygsätts med betygsgraderna Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: C++ DIREKT
Författare: Jan Skansholm
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 91-44-01463-5