Kursplan

Programmeringsmetoder  5 poäng
TPMA00
Programming methods

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge insikter i programmering enligt procedurorienterat synsätt

KURSINNEHÅLL
Programmeringsmetodik
Strukturering av program
- Sekvens, selektion, iteration
Hantering av
- Indexerade variabler
- Funktioner och procedurer
- Komplexa datastrukturer
- Hantering av färdiga rutiner/bibliotek
Problemlösning
Test och felsökning
Dokumentation

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Grundläggande behörighet samt Matematik C.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer

EXAMINATION
Tentamen 3p
Laborationer 2p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer betygsätts med betygsgraderna Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturProgram : Dm1 och Dk1
Titel: Lär dig Visual Basic 6 på 3 veckor
Författare : Perry Greg
Förlag :Pagina 1999
ISBN : 9163605236
 Program: Di1 och E1
Titel: C++ HOW TO PROGRAM, 3:e uppl
Författare: Deitel & Deitel
Förlag: Prentice Hall
ISBN: 0-13-089571-7
 Program: Dm1 och Dk1
Titel: C++ Direkt
Författare: Jan Skansholm
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 91-44-01463-5