Kursplan

PC-teknik  5 poäng
TPCB00
PC Technology

Nivå:B
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Kursen avser att ge insikt om persondatorers uppbyggnad och arbetssätt, speciellt beträffande olika in- och utmatningssystem

KURSINNEHÅLL
- Uppbyggnad
- Processorer
- Minnen
- Bussar
- Kringutrustning
- Assemblerprogrammering

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgångna kurser i Digital och Analog Elektronik 7,5p och Programmeringsmetoder 5p eller motsvarande

UNDERVISNING
Föreläsningar
Obligatoriska laborationer

EXAMINATION
Tentamen 3p
Laborationer 2p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer betygsätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: THE 80x86 FAMILY, DESIGN, PROGRAMMING AND INTERFACING
Författare: Uffenbeck
Förlag: Prentice-Hall
ISBN: 0-13-571241-6
alt.
 Titel: THE INDISPENSABLE PC HARDWARE BOOK
Författare: Messmer
Förlag: Addison-Wesley
ISBN: 0-201-40399-4