Kursplan

PC-teknik  5 poäng
TPCA00:4
PC-Technology

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Kursen avser att ge insikt om persondatorers uppbyggnad och arbetssätt, speciellt beträffande olika in- och utmatningssystem.

KURSINNEHÅLL
- Uppbyggnad
- Processorer
- Minnen
- Bussar
- Kringutrustning
- Assemblerprogrammering.

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgången kurs i Elektronikens grunder 5 p och Programmeringsmetoder 5 p eller motsvarande

UNDERVISNING
Föreläsningar
Obligatoriska laborationer

EXAMINATION
Tentamen 3 p.
Laborationer 2 p.

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer betygssätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: UPGRADING AND REPAIRING PCS, 17TH EDITION
Författare: Scott Mueller
Förlag: Que Corporation
ISBN: 0789734044