Kursplan

PC-teknik  5 poäng
TPCA00:1
PC-Technology

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Kursen avser att ge insikt om persondatorers uppbyggnad och arbetssätt, speciellt beträffande olika in- och utmatningssystem.

KURSINNEHÅLL
- Uppbyggnad
- Processorer
- Minnen
- Bussar
- Kringutrustning
- Assemblerprogrammering.

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgången kurs i Digital och analog elektronik 7,5p och Programmeringsmetoder 5p eller motsvarande

UNDERVISNING
Föreläsningar
Obligatoriska laborationer

EXAMINATION
Tentamen 3p.
Laborationer 2p.

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer betygssätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: UPGRADING AND REPAIRING PCS, 15TH EDITION
Författare: Scott Mueller
Förlag: QUE
ISBN: 0-7897-2974-1