Kursplan

Operativsystem  5 poäng
TOSB00
Operating systems

Nivå:B
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Kursen avser att ge kunskaper om teorier bakom operativsystem och deras tillämpningar, praktisk erfarenhet av hur moderna operativsystem fungerar, hanteras och förvaltas samt kunskaper om nätverksoperativsystem.

KURSINNEHÅLL
- Operativsystem för persondatorer och arbetsstationer
(fristående och inkopplade i nätverk)
- Nätverksoperativsystem
- Nätverksadministration

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav samt genomgången kurs i Programmeringsmetoder 5p eller motsvarande

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt

EXAMINATION
Tentamen 3p
Laborationer och projekt 2p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: MODERN OPERATING SYSTEMS
Författare: Tanenbaum Andrew S
Förlag: Prentice Hall
ISBN: 0-13-031358-0
 Titel: UNIX OCH X FRÅN BÖRJAN
Författare: Andersson, Skansholm
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 91-44-34292-6