Kursplan

Objektorienterad programmering  5 poäng
TOPB00
Object oriented programming

Nivå:B
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge
- Kunskap om objektorienterad konstruktion av programvara
- Kunskap om objektorienterade programspråk

KURSINNEHÅLL
- Objektorienterade begrepp
- Återanvändning av programvara
- Objektorienterade språk och deras egenskaper
- Objektorienterad programmering
- Programutvecklingsmiljön

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgången kurs i Objektorienterad analys och design 5 p eller motsvarande

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt

EXAMINATION
Tentamen 3p
Laborationer och projekt 2p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: PRACTICAL OBJECTORIENTED DEVELOPMENT IN C++ AND JAVA
Författare: Cay S Horstmann
Förlag: John Viley & Sons
ISBN: 0-47-14767-2