Kursplan

Objektorienterad analys och design  5 poäng
TOAA00:1
Visualization

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att kunna utföra verksamhetsanalys och informationsmodellering, framställa en kravspecifikation samt få förståelse för det objektorienterade synsättet och dess fördelar.

KURSINNEHÅLL
- Objektorienterad analys
- Objektorienterad design
- Metoder

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav samt genomgången kurs i Programmeringsmetoder 5 p, eller motsvarande

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt

EXAMINATION
Tentamen 3p
Laborationer och projekt 2p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd och Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: OBJECT-ORIENTED MODELING AND DESIGN WITH UML, 2/E
Författare: Michael R Blaha, James R Rumbaugh, IBM
Förlag: Prentice Hall
ISBN: 0-13-196859-9