Kursplan

Grundläggande diskret matematik  5 poäng
TGDA04
Discreta mathematics, basic level

Nivå:A
Ämneskod:MAA
Utbildningsomr:NA

MÅL
Kursen avser att introducera idéer, metoder och algoritmer för problemlösning inom några områden av den diskreta matematiken, och därvid stärka förmågan att analysera strukturer och genomföra matematiska resonemang.

KURSINNEHÅLL
- Grundläggande heltalsmatematik med kombinatoriska resonemang
- Satslogik och predikatlogik, logisk slutledning
- Operationer på mängder
- Matematisk induktion
- Grundläggande grafteori
- Träd

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet (lägst betyget Godkänd/3) i Matematik kurs D eller 3 åk NT eller etapp 4 alternativt genomgången kurs 10p Naturvetenskap 1 och 2 eller motsvarande kunskaper..

UNDERVISNING
Föreläsningar, räkneövningar/seminarier och datorlaborationer.

EXAMINATION
Skriftlig tentamen 5p samt godkända laborationer.

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: DISCRETE AND COMBINATORIAL MATHEMATICS 4th ed
Författare: Ralph P. Grimaldi
Förlag: Addison Wesley
ISBN: 0-201-30424-4
 Titel: MATHEMATICS HANDBOOK FOR SCIENCE AND ENGINEERING
Författare: Lennart Råde, Bertil Westergren
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9144008392