Kursplan

Teknisk fysik D  5 poäng
TFDA00
Applied Physics

Nivå:A
Ämneskod:TKA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge grundläggande kunskaper inom fysikområden med särskild betydelse för informationsteknik.
Att praktiskt öva användningen av mätinstrument, datorbaserade mätsystem och multimediaverktyg.
Att orientera om datoranvändning vid modellering och simulering

KURSINNEHÅLL
-Mättekniska grunder och problemlösningsmetodik
-Grundläggande ellära: Elektriska och magnetiska fält, lik- och växelströmskretsar, datorn som mätinstrument
-Grundläggande mekanik: Kinematik, dynamik, datorsimuleringar
-Mekaniska vågor: Harmonisk svängningsrörelse, akustik
-Geometrisk optik: Brytning, reflektion, optiska komponenter, mänskliga synen, optiska instrument, optisk kommunikation
-Fysikalisk optik: Interferens och böjning, polarisation, optiska mätmetoder
- Radiometri och fotometri: Elektromagnetiska vågor, temperaturstrålning, strålningslagar, belysningsmätning

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar och laborationer. Laborationer och laborationsförberedande föreläsningar är obligatoriska.

EXAMINATION
Tentamen 3p
Laborationer och inlämningsuppgifter 2p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygssgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer och inlämningsuppgifter betygsätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: TEKNISK FYSIK D
Säljes av HITECH
Författare: Nilsson