Kursplan

Elektronikens grunder  5 poäng
TEGA04
Basic Electronics

Nivå:A
Ämneskod:ELA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge kännedom om grundläggande elektroniska komponenter, med syftet att skapa en viss förståelse för hur elektroniska apparater fungerar, samt ge möjlighet att läsa litteratur om t ex datorns uppbyggnad.

KURSINNEHÅLL
- Talsystem och koder
- Binär aritmetik
- Boolesk algebra
- Grindar
- Instrumentkännedom
- Passiva komponenter
- Dioder och olika typer av transistorer
- Transistorn som switch
- OP-förstärkare
- Optoelektronik
- Logikfamiljer
- Analys av kombinatoriska nät
- Kombinatoriska kretsar

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgången kurs i Teknisk fysik DE eller motsvarande. Kursen kan läsas parallellt med denna.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar och laborationer.

EXAMINATION
Tentamen 4 p
Laborationer 1p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer betygsätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: ANALOG KRETSELEKTRONIK
Författare: Lundqvist
Förlag: Liber
ISBN: 9147008008
 Titel: GRUNDLÄGGANDE DIGITALTEKNIK
Författare: Bertil Nilsson
Förlag: Benil konsult
ISBN: 596-2510-4
 Titel: GRUNDLÄGGANDE DIGITALTEKNIK ÖVNINGSUPPGIFTER
Författare: Bertil Nilsson
Förlag: Benil Konsult
ISBN: