Kursplan

Elektronikkonstruktion D  2,5 poäng
TEDA04
Electronics Design

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Med hjälp av simulerings- och CAD-verktyg ska studenten självständigt kunna konstruera och tillverka ett kretskort innehållande analog och digital elektronik.

KURSINNEHÅLL
- Konstruktionsprocessen
- Datorstödda analys- och syntesmetoder
- Kapslingsalternativ
- Mönsterkort
- CAD
- Monteringstekniker och lödning
- Termisk analys
- Projekt med inriktning mot datateknik

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgången kurs i Elektronikens grunder 5p eller motsvarande.

UNDERVISNING
Föreläsningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
För betyget 3 krävs godkända laborationer och projekt.
För betygen 4 och 5 krävs dessutom tentamen.

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: ANALOG KRETSELEKTRONIK
Författare: Lundqvist
Förlag: Liber
ISBN: 9147008008
 Titel: GRUNDLÄGGANDE DIGITALTEKNIK
Författare: Bertil Nilsson
Förlag: Benil konsult
ISBN: 596-2510-4