Kursplan

Distribuerade system  5 poäng
TDSC00:1
Distributed systems

Nivå:C
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge
- Insikt i hur datorer i nätverk samverkar
- Kunskaper om säker och skyddad dataöverföring

KURSINNEHÅLL
- OSI-modellen ( övre skikten)
- Distribuerade operativsystem
- Intranät- och Internettillämpningar
- Client-Server tillämpningar

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgångna kurser i Datanät 5 p, Operativ-system 5 p, Databasteknik 5 p, eller motsvarande

UNDERVISNING
Föreläsningar, laborationer och projekt

EXAMINATION
Tentamen 2p
Laborationer och projekt 3p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel:Datakommunikation