Kursplan

Datanät  5 poäng
TDNB00:3
Data networks

Nivå:B
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Kursen avser att ge kunskaper om datakommunikation och lokala nät.

KURSINNEHÅLL
- Gränssnitt
- Principer för datakommunikation
- OSI-modellen (de 3 lägsta skikten)
- Kommunikation mellan och inom lokala nät
- Behörighet- och säkerhetssystem, backup-rutiner
- Nätövervakning

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav samt genomgången kurs i Programmeringsmetoder 5p, eller motsvarande

UNDERVISNING
Föreläsningar, laborationer och projekt

EXAMINATION
Tentamen 2,5p
Laborationer och projekt 2,5p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: TCP/IP PROTOCOL SUITE (third edition)
Författare: Behrouz A. Forouzan
Förlag: Mc Graw Hill
ISBN: 0071115838