Kursplan

Datalogi och internetteknik  5 poäng
TDIA00
Computer Science and Internet Technology

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge grundläggande kunskaper om datorer och datorsystem och hur man på olika sätt kan använda datorn som ett arbetsredskap i det dagliga ingenjörsarbetet.
Att ge grundläggande kunskaper om Internetteknik.

KURSINNEHÅLL
- Datorns uppbyggnad och funktion
- Kringutrustning
- Operativsystem och nätoperativsystem
- Datasäkerhet
- Design och kodning av WWW-sidor
- Visuell HTML-Editor (WYSIWYG)

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Föreläsningar och laborationer

EXAMINATION
För betyget 3 krävs godkända laborationer och inlämningsuppgifter.
För betygen 4 och 5 krävs dessutom tentamen.

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4, och 5.

KURSLITTERATUR
Titel: COMPUTER CONFLUENCE
Författare: George Beekman
Förlag: Addison-Wesley
ISBN: 0-201-35213-3
KurslitteraturTitel: COMPUTERS IN YOUR FUTURE
Författare: Bryan Pfannenberger
Förlag: Prentice Hall
ISBN: 0-13-089815-5
 Titel: INTERNET HTML-BOKEN
Författare: Stafflin, Rolf
Förlag: Pagina
ISBN: 91-636-0509-0