Kursplan

Grundläggande diskret matematik D  5 poäng
TDDA00:1
Discrete Mathematics, Basik Level

Nivå:A
Ämneskod:MAA
Utbildningsomr:NA

MÅL
Kursen avser att introducera idéer, metoder och algoritmer för problemlösning inom några områden av den diskreta matematiken, och därvid stärka förmågan att analysera strukturer och genomföra matematiska resonemang.

KURSINNEHÅLL
- Grundläggande heltalsmatematik med kombinatoriska resonemang
- Satslogik och predikatlogik, logisk slutledning
- Operationer på mängder
- Matematisk induktion
- Grundläggande grafteori
- Elementära funktioner

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Föreläsningar, räkneövningar/seminarier och datorlaborationer med MATLAB eller likvärdigt

EXAMINATION
Examination 5p

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: DISCRETE AND COMBINATORIAL MATHEMATICS 4th ed
Författare: Ralph P Grimaldi
Förlag: Addison Wesley
ISBN: 0-201-30424-4