Kursplan

Datalogi  2,5 poäng
TDAA00:1
Computer science

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge grundläggande kunskaper om datorer och datorsystem och hur man på olika sätt kan använda datorn som ett arbetsredskap i det dagliga ingenjörsarbetet.

KURSINNEHÅLL
- Datorns uppbyggnad och funktion
- Kringutrustning
- Operativsystem och nätoperativsystem
- Datasäkerhet
- Tillämpningsprogramvaror för ingenjörsarbetet

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Föreläsningar, laborationer

EXAMINATION
För betyget 3 krävs godkända laborationer och inlämningsuppgifter.
För betygen 4 och 5 krävs dessutom tentamen.

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
Titel: COMPUTER CONFLUENCE - TOMORROW´S TECHNOLOGY AND YOU
Författare: George Beekman & Michael J.quinn
Förlag: Prentice Hall
ISBN: 0-13-196867-x