Kursplan

Digital animation 2  5 poäng
TD2A06
Digital animation 2

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna skapa avancerade animationer utifrån kravspecifikationer och analyser. Den studerande skall även efter genomgången kurs, på ett avancerat sätt, kunna använda programvaror för digital animation och efterbehandling.

KURSINNEHÅLL
- Sammansatta kroppar i rörelse
- Interaktivitet
- Kravspecifikationer och analys
- Programvara för digital animation och efterproduktion
- Optimering och publicering av animationer

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 2 p.
Laborationer och projekt 3 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.