Kursplan

Databasteknik  5 poäng
TBTB02
Data bases

Nivå:B
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge kunskaper om principer och standarder för att lagra, bearbeta och administrera stora datamängder.

KURSINNEHÅLL
- Arkitektur
- Datamodeller
- Moderna databaser
- Databasdesign
- Transaktionshantering
- Frågespråk
- Säkerhet
- Administrering
- Databaser i intranät och Internet

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgången kurs i Objektorienterad analys och design, 5p eller motsvarande

UNDERVISNING
Föreläsningar och laborationer

EXAMINATION
Tentamen 3p
Laborationer 2p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer betygsätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: DATABASE SYSTEMS
Författare: Connolly, Begg, Strachan
Förlag: Addison-Wesley
ISBN: 0-201-70857-4